Bæredygtigt og Cirkulært Byggeri – Udførende

Arrangement d. 23. februar 2022

BYGGE- OG INSTALLATIONSBRANCHEN SKAL OMSTILLE SIG TIL EN MERE BÆREDYGTIG OG CIRKULÆR FREMTID

Hvad betyder bæredygtigt og cirkulært byggeri for bygge- og installationsbranchen? På Fællesfondens første konference satte vi fokus på de nye klimakrav, handlingsplanen for Cirkulær Økonomi samt nye grønne initiativer fra EU, som får betydning for branchen.

Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri fastlægger en lang række udviklingsområder, som får stor betydning for bygge- og installationsbranchens udvikling frem mod 2030. De første konkrete krav kommer i 2023, hvor flere af erfaringerne fra Den Frivillige Bæredygtighedsklasse bliver implementeret i Bygningsreglementet.

Dertil kommer handlingsplanen for Cirkulær Økonomi, som vil sætte nye rammer for affaldshåndtering, genbrug og genanvendelse. Klimamålene og de afledte krav til reduktion af CO₂ udledning sætter også driften af byggepladser på dagsordenen fx krav til fossilfrie byggepladser og krav til dokumentation af CO₂ pr kvadratmeter nybyggeri. Det vil påvirke byggematerialer, processer samt drift af bygninger.

Ud over de konkrete nationale udviklingsdagsordener arbejder EU med en række initiativer, der vil få stor indflydelse på rammerne for fremtidens grønne byggeri og renovering. Green Deal, Renovation Wave, Fit for 55 samt en ny EU Taksonomi for grønne investeringer vil via direktiver og forordninger få stor betydning for bygge-og installationsbranchens udførende virksomheder.

Konferencen blev holdt den 23. februar 2022 af Fællesfonden af 1961. Herunder kan du downloade relevant materiale fra dagen.

Live stream af Konferencen

Artikel om dagen

Bygherren skal sætte skub på den grønne omstilling

Af Gunde Odgaard sekretariatschef i BAT Kartellet og Fællesfonden, Michael H. Nielsen konsulent for Fællesfonden og tidl. direktør i Dansk Byggeri & Marie Leth seniorrådgiver i Enestående Kommunikation & PR Der venter alle i byggeriet en kraftanstrengelse for at nå i mål med det bæredygtige byggeri. Vi har længe holdt fast i hævdvundne traditioner fremfor […]

Bygge- og installationsbranchen skal tage syvmilestøvlerne på

Bygge- og installationsbranchen står overfor en række fundamentale udfordringer frem mod 2030. Grøn omstilling, mangel på arbejdskraft og digitalisering er bare nogle få eksempler på emner, der skubber til brancherne og kræver fælles fodslag og forståelse mellem lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationerne. Derfor har Fællesfonden af 1961 igangsat et vidensdelingsprojekt kaldet VISION 2030, der samler fondens medlemmer […]

Program & Præsentationer

Galleri