Den Effektive Byggeproces

Arrangement d. 19. marts 2024

Fokus på byggepladsens produktion

Øget produktivitet og effektive produktionsprocesser på byggepladserne har gennem mange år været et fokusområde i byggeriet. I mere end ti år har branchen arbejdet med at forbedre planlægningen af byggeriets produktionsprocesser, samarbejde, tidlig involvering af kompetencer, lean og værdiskabende byggeprocesser. Udviklingen er tillige udfordret af nye dagsordener som bæredygtighed og øget digitalisering.

Tiden er inde til at gøre status over de seneste 10 års udvikling af byggeriets produktionsprocesser. Fællesfonden stiller skarpt på produktionen på byggepladserne. Hvilke gode erfaringer er der skabt, og hvordan får vi erfaringerne bragt i spil fremover på både store og mindre byggepladser?

Konferencen blev afholdt den 19. marts 2024 hos BAT-Kartellet. Her kan du downloade relevant materiale fra dagen.

Artikel om dagen

Hurtigt er ikke altid effektivt

Byggeriet er blevet bedre til at planlægge, men branchen kæmper stadig med spild, fejl og mistillid. Hvis vi brugte mere tid på gode flows, samarbejde og logistik end på at være hurtigt færdige, kunne vi bygge mere effektivt, få større arbejdsglæde og i sidste ende en bedre forretning. Af Sidse Buch, sekretariatschef for Fællesfonden, Michael […]

Temperaturmåling på byggeprocessen – 10 år frem og 10 år tilbage, og hvor langt er vi nået?

Hvordan står det egentlig til med byggeprocessen? Er vi blevet bedre de sidste 10 år? Og i givet fald til hvad? Den 18. marts 2024 havde Fællesfonden taget initiativ til at belyse et emne, der er lige så vigtigt, som det er underprioriteret i overskriftssektionerne for byggeriets udvikling: hvordan står det egentlig til med byggeprocessen? […]

Program & Præsentationer