Om Fællesfonden

Fællesfonden blev etableret i april 1961 i forbindelse med ophævelse af Sygelønsfond B. 

Fællesfonden af 1961 består af følgende organisationer; 3F, Dansk Metal, Malerforbundet, El-forbundet, Blik & Rør, BAT, DI Byggeri, Teqniq Arbejdsgiverne, Dansk Håndværk, Danske Malermestre og Entreprenørforeningen af 1946. 

Fonden har sekretariat hos BAT Kartellet.

Fondens midler skal ifølge fondsvedtægterne ”anvendes til uddannelses- og vidensopsamlingsformål for arbejdsgivere og arbejdere, dog fortrinsvis fællesaktiviteter for begge parter.  De stiftende organisationer skal kunne deltage i de aktiviteter, som Fællesfonden yder støtte til 

Fondens bestyrelse består af to repræsentanter fra lønmodtagersiden og to repræsentanter fra arbejdsgiversiden.

Fondens bestyrelse består af:

  • Claus von Elling, 3F
  • Sidse Buch, BAT-kartellet
  • Fleming Frederiksen, Tekniq Arbejdsgiverne
  • Tina Lind-Larsen, DI

Efter aftale med Civilstyrelsen skal fonden afvikle sine aktiviteter inden udgangen af 2025. VISION 2030 forløbet er vedtaget som grundlag for Fællesfondens aktiviteter frem til Fællesfonden nedlukkes.

Vision 2030

Bygge- og installationsbranchen står overfor en række fundamentale udfordringer frem mod 2030. Grøn omstilling, mangel på arbejdskraft og digitalisering er bare nogle få eksempler på emner, der skubber til branchen og kræver fælles fodslag og forståelse mellem lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationerne. 

Derfor har Fællesfonden af 1961 igangsat vidensdelingsprojekt kaldet VISION 2030, der samler bygge- og installationsbranchen til en fælles temarække, hvor vi diskuterer fælles udfordringer og bliver klogere på fremtidens bygge- og installationsbranche. 

Vision 2030 tager afsæt i syv temaer:

Fremtidens arbejdskraft 

Hvordan tiltrækker og fastholder branchen den nødvendige arbejdskraft?

Viden og kompetencer 

Hvordan sikrer vi den nødvendige innovation og udvikling i branchen? 

Bæredygtigt og cirkulært byggeri - grøn omstilling 

Hvordan skaber vi en bæredygtig branche og bidrager til den grønne omstilling? 

Den effektive byggeproces 

Status over de seneste 10 års udvikling af byggeriets processer, udbuds- og samarbejdsformer. Hvilke gode erfaringer er der skabt?

Ny teknologi i byggeriets produkter og processer 

Hvor langt er vi med digitaliseringen, og hvad er næste skridt? 

Next generation

Vi giver ungdommen ordet. Hvad skal der til for at fastholde dem i branchen? Og hvad er deres forventninger til karrieren?

Den gode fortælling

Den gode fortælling kommer ikke af sig selv – den skabes af branchens aktører, men hvordan?

Planlægning

Planlægningen af konferencerne varetages af en planlægningsgruppe bestående af:

  • Sidse Buch, konst. sekretariatschef i BAT Kartellet
  • Dorte Mathiesen, chef for Dansk Beton i DI Byggeri
  • Ole Draborg, direktør for Danske Malermestre
  • Simon O. Rasmussen, chefrådgiver i Tekniq Arbejdsgiverne
  • Michael H. Nielsen, ekstern konsulent
  • Marie Leth, ekstern kommunikationskonsulent